profitsoft
English
Profit plus je u mogućnosti da ponudi servisne linije u sledećim oblastima:
Knjigovodstvo Finansije i spoljnotrgovinski konsalting Ljudski resursi sa obračunom zarade

Vođenje knjigovodstvene evidencije kompanije koja je registrovana  u skladu sa srpskim zakonima i propisima i to:

 • Knjiženje ulaznih faktura
 • Knjiženje deviznih, dinarskih izvoda i izveštaja banki
 • Knjiženje robnog poslovanja, veleprodaja i maloprodaja
 • Knjiženje blagajni i blagajničkih izveštaja
 • Obračun i knjiženje obračuna zarada
 • Knjiženje svih ugovora (zakup, delo, autorski...)
 • Obračun i knjiženje amortizacije
 • Obračun, izrada izveštaja i knjiženje poreza na dodatu vrednost
 • Izrada svih zakonom propisanih izveštaja (tromesečnih, polugodišnjih i godišnjih)
 • Izrada internih izveštaja na zahtev klijenta u skladu sa IFRS standardom
   

Finansije za kompaniju registrovanu u skladu sa srpskim zakonima i propisima i to:

 • Obračun svih vrsta ugovora (oprema, kupoprodaja, zakup, autorski honorari, privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu)
 • Obračun svih vrsta ličnih primanja (plate, dividende, autorski, zakup, ...)
 • Dinarska plaćanja (cesija, kompenzacija, preuzimanje duga)
 • Bankarski konsalting (garancije, akreditivi, obveznice, hartije od vrednosti...)
 • Konsalting kod deviznih plaćanja (preko poslovnih banka, međubankarsko devizno tržište)
 • Spoljnotrgovinski konsalting
  redovan uvoz-izvoz, privremeni uvoz, oplemenjivanje, lon poslovi, reeksport
 • Poreske konsultacije
 • Zastupanje u poreskoj upravi
 • E-banking

Ekspertsko znanje procedura i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti omogućava nam da pružamo visoko profesionalne kvalitetetne usluge našim klijentima sa apsolutnim zaštitom tajnosti podataka. Mi smo u poziciji da ponudimo sledeće:

 • Izrada Pravilnika o radu u skladu sa Zakonom o radu
 • Izrada Ugovora o radu
 • Konsultacije iz oblasti Zakona o radu uz uključivanje poreskih aspekata
 • Prijava i odjava zaposlenih na sve fondove (Penzijsko, Zdravstveno…)
 • Prijava i odjava vlasnika na fond za samostalnu delatnost
 • Obračun zarada sa izradom poreskih izveštaja PPOPJ i PPOD
 • Obračun svih drugih primanja fizičkih lica (rezidenti ili nerezidenti)
 • Izrada izveštaja iz zarada na zahtev klijenta
 • Izrada godišnje Pojedinačne Poreske Prijave
 • Izrada godišnjeg prijave za utvrđivanje penzionog staža – M4
 • Sporovođenje procedura u okviru obezbeđenja boravišne i radne vize za nerezidente
     
Poreski konsalting Pravni konsalting Softver

Profit plus je jedna od vodećih domaćih firmi  u oblasti poreskog konsaltinga. Nudimo svojim klijentima kompletne usluge u planiranju poreza.Vrhunski profesionalci obezbeđuju poreske i pravne savete koji prevazilaze uobičajene usluge koje pružaju knjigovodstvene i pravne firme

 

Profit plus je u mogućnosti da ponudi sve usluge iz oblasti privrednog prava (otvaranje firme, preregistracija, zastupanje, izrada pravnih akata..) Stalni spoljni saradnici su nekoliko advokatskih kancelarija koje su specijalzovane za različite usluge i konsalting iz privrednog prava

 

Profit plus je u dugogodišnjoj saradnji sa kompanijom PROFITSOFT razvio softver za knjigovodstvo, finansije, robno knjigovodstvo,  materijalno knjigovodstvo, obračun zarada, itd., urađen pod Windows okruženjem u Access-u.
U mogućnosti smo da Vam ponudimo gotove pakete zbirno ili pojedinačno po vašem zahtevu kao i izradu celokupnog informacionog sistema prema vašim zahtevima