profitsoft
English


 

Odabrali  smo iskusnu ekipu profesionalaca koja razume potrebe klijenata i poseduje finansijsko-računovodstvene veštine na ekspertskom nivou, koje zadovoljavaju zahteve ugovorenih angažmana. To nam omogućava da klijentima obezbedimo profesionalne, brze i celovite usluge

  • Ukupan broj zaposlenih: 69 od toga outsource 35
  • Kvalifikaciona struktura: 56% visoko stručni kadar, 14% viša strucna srpema i  30% srednja stručna sprema
  • Prosečna starosna struktura: 33,6 godina
  • Broj zaposlenih koji govore engleski jezik: 30
  • Broj ovlašćenih računovođa: 15
  • Broj računovođa koji poznaju međunarodne računovodstvene standarde -IFRS i IAS: 15

Na čelu naših timova nalaze se experti koji imaju dugogodišnje iskustvo u referentnoj oblasti


Manager:
Andrijana Bešević
dipl.ecc,
ovlašćeni računovođa sa 12 godina iskustva u oblasti računovodstva i poreskog konsaltinga

Oblasti konsultatske expertize:
- Računovodstveno izveštavanje sa bilansiranjem
- Konsolidovani finansijski izveštaji
- Izrada internih izveštaja na zahtev klijenta u skladu sa IFRS standardom
- Poreski konsultant  za regulativu u Srbiji
- Izbegavanje dvostrukg oporezivanja
profit

SEKTOR KNJIGOVODSTVA

Strane kompanije: rukovodilac Snezana Pešić dipl.ecc., ovlašćeni računovođa

Domaće kompanije: rukovodilac Ljiljana Kovačina dipl.ecc. ovlašćeni računovođa

SEKTOR FINANSIJA

Rukovodilac Svetlana Veljković dipl.ecc.